Notícies

ESPARREGUERA

Jonathan Fernández Collado

1 Partit

GAVA MAR

Policart Diaz Jaume

1 Partit

Moises Valle Valera

8 Partits – Desconsideració greu a un contrari

SAN ROQUE

Abdelouhed Kabrouri Jouhari

10 partits – Desconsideració molt greu a un contrari

BOTIGUES DE SITGES

JONATHAN SOTO GOMEZ

1 PARTIT

CERDANYOLA

ANTONIO ANGUITA MORALES

4 PATITS DESCONSIDERACIO GREU AL COL·LEGIAT