LA GUARDIA

ANGEL GULLON GARCIA

1 PARTIT DESCOSIDERACION A EL COL·LEGIAT (s´actua d´ofici)

GELIDA

JONATHAN CESAR MEINERT MOTOS

1 PARTIT