KUBALAS: BLAY LEGUIZARAN BAEZ (1 VERMELLA) 1 partit

PALMA: ROGER CASELLAS ( PER DESCONSIDERACIO A UN ARBITRE) 2 PARTITS