ATL DELTA PRAT

Tindra 9 punts negatius,en finalitzar el campionat de la classificació general, Articulo 38.c