LA PALMA

TIndra 3 punts negatius,en finalitzar el campionat de la classificació general, Articulo 28.e

CINCO ROSAS

Tindra 3 punts negatius,en finalitzar el campionat de la classificació general, Articulo 27.a

MASQUEFA

TIndra 3 punts negatius,en finalitzar el campionat de la classificació general, Articulo 27.a